Musikk, dans og drama

 

På musikk, dans, drama får du utvikle dine musikalske interesser og evner samtidig som du får generell studiekompetanse. Du får undervisning på fordypningsinstrument, bruksinstrument og andre praktiske og teoretiske musikkfag, parallelt med fellesfagene. Gjennom vårt samarbeid med kulturskolen kan vi tilby undervisning på de fleste instrumenter.

Musikklinja har et godt og utstrakt samarbeid med Molde kulturskole. All praktisk undervisning/musisering foregår i kulturskolens lokaler. Dette gjelder bl.a. all instrumental/vokalundervisning, kor, samspill, instruksjon og ledelse, formidling og øvingslære. De fleste teorifag undervises i lokalene til Molde vgs.

Hvert tredje år setter alle tre musikklassene opp en musikal. Alle produksjonene har så langt vært en suksess, og det er vel ingen grunn til tro at det ikke skal fortsette slik! I årene mellom disse stor-oppsettingene, er det mindre, ulike typer prosjekt på våren.

Gitarist

Hvert år har musikklinja  julekonsert på Bjørnsonhuset. Denne konserten er åpen for alle på kveldstid, og spilles for skolens elever og tilsatte siste skoledag før jul. Der viser elevene hva de har jobbet med både i hovedinstrument og i kor/samspill.

Det er høy trivsel på musikklinja, og noe av dette skyldes at alle tre klassetrinnene har felles timer fra første år. Dette skaper et spesielt samhold blant elevene.

Musikkelevene har ikke kroppsøving, med det faget blir erstattet med dans i Vg1 og med "Ergonomi og bevegelse" i Vg2 og Vg3. Ved siden av fellesfagene er det også noen teoretiske musikkfag. Så det er både lekselesing og øving for våre elever, men dette pleier å gå fint så lenge man får utøve sin hobby i deler av skoletida.

 

Er du interessert i musikk og ønsker tre innholdsrike år på videregående skole, kan musikklinja være noe for deg. Dette er linja hvor du får nyttig erfaring du kan ta med deg uansett retning på studier senere.

Generell studiekompetanse

Alle som fullfører og består tre år ved Molde vgs oppnår generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg muligheten til videre studier innen høyere utdanning som for eksempel logistikk, pedagogikk, informatikk, sykepleie, psykologi, juss, økonomi, osv.

Felles programfag:

  • Instrument, kor og samspill
  • Musikk i perspektiv
  • Instruksjon og ledelse
  • Ergonomi og bevegelse
  • Musikk, dans og drama

Valgfrie programfag:

  • Lytting
  • Musikk
  • Musikk fordypning

Snarveier

Dokumenter

Kontakt