Studiespesialisering med toppidrett

 

 

Et unikt samarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets gjør at den organiserte idretten på klubb-, krets-, regional- eller landslagsnivå har ansvaret for idrettsdelen av opplegget, mens Molde vg skole sørger for at elevene får et fullverdig vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

Toppidrettsklassetilbudet er ikke noe breddetilbud. Tommelfingerregelen er at søkerne må holde godt kretsnivå i individuelle idretter og godt kretslagsnivå i lagidretter.

Elever tas inn i toppidrettsklassen i 1. klasse (Vg1) direkte fra ungdomsskolen. Innsøkingen skjer elektronisk gjennom Vigo innen 1. mars. Søkerne må dessuten innen 1. mars sende til Molde vgs utfylt «Eigenerklæringsskjema for inntak til Vg1 studiespesialisering med toppidrett skoleåret 2020-2021», et skjema du finner på Møre og Romsdal fylkeskommunes nettsider her. Scroll ned til nesten nederst på siden du får opp, og finn skjemaet ved å klikke på "Eigenerklæringsskjema for inntak til Vg1 ST med toppidrett". Det er kun egenerklæringsskjemaet som skal sendes til skolen. Det skal altså ikke legges ved dokumentasjon som underbygger informasjonen i egenerklæringsskjemaet. Slik dokumentasjon vil bli innhentet senere.

NB!! Vær oppmerksom på at det er krav om at en søker må ha toppidrettsklassen som sitt 1. ønske for å være aktuell til inntaket.

Det gjøres oppmerksom på at Statens Lånekasse for Utdanning har bestemt at elever som går toppidrettsklassene, får ev. lån og stipend tilsvarende tre års utdanning utbetalt over fire år.

Det er Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal som administrerer inntaket til de videregående skolene i fylket, og det gis følgende informasjon om innsøkingen:

Info om søking til Vg1 – studiespesialisering med toppidrett

  • Søkjarar må ha ønske om Vg1 studiespesialisering med toppidrett som sitt 1. ønske for å bli vurdert som søkjar.
  • Inntakskravet til Vg1 studiespesialisering med toppidrett er at søkjaren kan vise til idrettslege prestasjonar på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Søknaden blir lagt fram til vurdering for aktuell idrettsorganisasjon på regionalt eller nasjonalt nivå, avhengig av korleis den aktuelle idretten er organisert.
  • Vurderinga blir gjennomført på evalueringsskjema som er fastsett av fylkesutdanningssjefen.
  • Vurderinga skal resultere i ein karakter for idrettsleg nivå. På grunnlag av denne karakteren vil fylkesutdanningssjefen gi tilleggspoeng for idrettsleg nivå.
  • Ved inntaket skal karakterpoeng frå grunnskolen telje 30 % og idrettspoeng telje 70%.
  • Søkjarar som ikkje fyller kravet til inntak på grunnlag av idrettslege prestasjonar, blir vurdert som ukvalifiserte til inntak på Vg1 studiespesialisering med toppidrett og vil få eit vedtak om at søknaden er avvist.
  • Søkjarar som blir tekne inn til eit toppidrettstilbod, har rett til inntak på dei neste trinna i opplæringsløpet, dersom dei fyller krava til inntak, jf. forskrift til opplæringslova § 6-28 og § 6-37.

Snarveier

Dokumenter

Kontakt