Studiespesialisering med toppidrett

Fylkeskommunen er i gang med en endring av toppidrettstilbudet i fylket, disse endringene skal etter planen tre i kraft fra og med skoleåret 2023/2024. Vi vet ennå ikke så mye om hva disse endringene vil innebære, annet enn at tilbudet vil bli gjort om til et treårig løp. Det vil fremdeles bli lagt opp til fleksibilitet, slik at elevene får anledning til å både satse på idretten sin og oppnå studiekompetanse. Oppdatert informasjon om tilbudet vil bli lagt ut på nettsidene våre.

 

Et unikt samarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets gjør at den organiserte idretten på klubb-, krets-, regional- eller landslagsnivå har ansvaret for idrettsdelen av opplegget, mens Molde vg skole sørger for at elevene får et fullverdig vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

Toppidrettsklassetilbudet er ikke noe breddetilbud. Tommelfingerregelen er at søkerne må holde godt kretsnivå i individuelle idretter og godt kretslagsnivå i lagidretter.

 

Snarveier

Dokumenter

Kontakt