Rettigheter og plikter

Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der foreldre får informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldre (Utdrag fra Forskrift til opplæringslova § 20.4)

Kontakt