Landslinje for jazz

Molde vg skole har fått det nasjonale ansvaret for å tilby utdanningsprogram for musikk, dans og drama med fordypning i jazz.

Molde kulturskole og NTNU Institutt for musikk: Jazzlinja i Trondheim er sentrale samarbeidspartnere i utvikling og gjennomføring av jazztilbudet faglig og pedagogisk, og støttespillere er Molde International Jazz Festival, Storyvillle Jazz Club, Norsk kulturskoleråd, Norsk jazzforum og Midtnorsk jazzsenter.

 

Innhold

Det vil være ukentlig undervisning ved lærerne på Molde Kulturskole, men 4-5 ganger i året kommer lærere fra jazzlinja ved NTNU og underviser jazzelevene. To ganger i året reiser også elevene til Trondheim for å få undervisning med lærerne på jazzlinja.

Utdanningen er treårig med 35 skoletimer per uke. Mye av undervisningen vil være sammen med ordinære elever innenfor utdanningsprogrammet, mens den spesifikke jazzopplæringen skjer i egne grupper eller individuelt med hovedvekt på improvisasjon og samspill, hovedsaklig gjennom en gehørbasert metodikk etter modell fra jazzlinja ved NTNU.

Fritid

Viktig for deg som søker landslinjen for jazz, er de mulighetene som ligger i øvings- og samspillsmulighetene på ettermiddag og kveld i kulturskolens øvings- og formidlingsrom. I tillegg ligger Molde vg skole et steinkast fra Plassen, Moldes nye kulturhus. Der har Molde International Jazz Festival og Storyville Jazzclub sine kontorer og scener.

Vitnemål

Vitnemålet som skrives ut etter tre år, er fra utdanningsprogram for musikk, dans og drama, dvs. at du vil få generell studiekompetanse etter endt utdanning. Det betyr at du dermed er kvalifisert til å søke på de fleste utdanningene på universiteter og høgskoler. Molde vg skole vil i tillegg utstede et dokument som gjør rede for fordypningen du har hatt innenfor jazz, og dette dokumentet blir dermed et vedlegg til vitnemålet.

Søknadsprosedyre

Du må innen 1. mars 2022 søke til landslinjen for jazz gjennom VIGO, nettstedet for alle som skal søke videregående opplæring. Vær oppmerksom på at du må ha landslinjen for jazz ved Molde vg skole som ditt førsteønske i fylket du bor i for å komme i betraktning ved inntaket. I tillegg må du være forberedt på å bli innkalt til prøvespilling og intervju i Molde i løpet av våren 2022.Ved prøvespillet ønsker vi at du fremfører to stykker på hovedinstrumentet ditt:

  1. En låt med jazzuttrykk der du viser improvisasjon i deler av låta. Du velger fritt hvilken låt / sjanger du vil spille/synge, men noen eksempler på låter kan være Blue Monk, Autumn Leaves, Chameleon.
  2. Et fritt valgt stykke der du føler du får vist deg fram på best mulig måte. Dette kan også være en jazzlåt, men kan like gjerne være noe helt annet; en poplåt, folkemusikk, et klassisk stykke eller noe du har lagd selv.

Prøvespillet kan i noen tilfeller bli erstattet med et digitalt møte. Dette må avtales med skolen.

I tillegg til søkningen gjennom VIGO må du - også innen 1. mars 2022 – fylle ut og sende til Molde vg skole «Vedleggsskjema for søkere til Vg1 Musikk, dans og drama med fordypning i jazz». Skjemaet finner du lenger ned på siden. Der skal du gjøre rede for ditt musikalske nivå og dine ferdigheter på instrumentet ditt. I tillegg skal du gjøre rede for hvilke mål du har satt deg som musiker, og hvilke tanker du har om hva som skal til for å nå disse målene. Referanser vil bli innhentet. Sammen med notatet du sender skolen, må det legges ved et lydopptak eller en lydfil der du – helst i en samspillsituasjon – får vist ditt musikalske nivå i praksis. Lydfilen lastes opp i VIGO.

Kontakter

  • Molde vg skole v/Jazzkoordinator Hanne Nordengen, mob. 98492215
  • Molde kulturskole v/rektor Ingvild Aas, mob. 918 85 684
  • NTNU Institutt for musikk: Jazzlinja i Trondheim v/Erling Aksdal, mob. 951 35 558
  • Molde International Jazz Festival

 

Snarveier

Dokumenter

Kontakt