Skolens utvalg

I utvalget skal det være representanter fra tilsatte, foreldre og fylket. Rektor skal være med i utvalget og da som representant for fylket. I tillegg skal skoleutvalget ha to elevrepresentanter. Disse to skal velges av elevrådet ved skolen, og rådet kan velge to av sine egne blant alle skolens elever.

Skoleutvalget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men fylket kan gi skoleutvalget myndighet til å avgjøre enkelte bestemte saker.

Elevrepresentantene velges for hvert skoleår. Det skal velges nye elevrepresentanter i september hvert år.

Medlemmer:

 

Om skoleutvalget

Fylkestinget har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

  1. Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.
  2. Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.
  3. Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:

  • Rektor (utvalgets sekretær, representerer fylkeskommunen)
  • 2 elevrepresentanter
  • 1 representant for de tilsatte
  • 2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
  • 1 foreldrerepresentant

Opplæringslova 11-5

Skolens utvalg:

 

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen og består av en tillitselev fra hver klasse, til sammen 60 representanter. Klassens tillitselev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse i elevrådsmøtene.

Type representantMedlem
Leder

Frida Nilsen

Medlem

Tuva Asphol

Medlem

Marcus Aas Aure

Medlem

Leo Moen Eidet

Medlem

John Moldver Salthammer

Medlem

Silvia Emilie Bullgård-Smenes

MedlemKiana Westad

IKT-rådet er ment å kartlegge skolens IKT-bruk, fange opp nye behov, sikre brukermedvirkning fra både elever og lærere, være rådgivende for skolens IKT-strategi og bidra til at denne blir implementert, prøve ut og evaluere pedagogiske IKT-vektøy, samt jobbe fram og prioritere utviklingstiltak.

Type representantMedlem
LederAnne Midtsæter
IKT-avdelingRune Borge-Olsen
IKT-avdelingKjetil Rennesund
LærerStine Skarshaug, realfag
LærerMona Gundersen-Røvik, språkfag
LærerKjell Nyland, musikkfag
LærerAnne Beate Putten, samfunnsfag
LærerJan-Erik Kvåle, mediefag
ElevrepresentantPetter Holsbø Angvik, 1A
ElevrepresentantSigne Myrvang, 1A
ElevrepresentantNora Ernes Pilskog, 1C
ElevrepresentantMaja Lindøe, 2I
ElevrepresentantLeah Sophie Gallagher Støren, 2I
ElevrepresentantAndreas Oddmund Kjelstadli, 2ME1
ElevrepresentantBenas Prochorenka, 3C
ElevrepresentantSzymon Andrzej Bogacz, 3C

For å sikre god brukermedvirkning sier opplæringslovens § 11-5 følgende:

«Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen. Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.»

Skoleutvalget ved Molde vgs. for skoleåret 2020/2021 består av følgende medlemmer:

Type representantFaste medlemmerVaramedlemmer
ElevrepresentantLeo Moen Eidet, 1EFrida Thomsen Kalvøy, 1F
ElevrepresentantIngebrigt Rakvåg Baadnes, 3BSolveig Lund Haukebø, 2I
ForeldrerepresentantMaud EidhamarAnja Talberg
Fra samfunnslivetHans-Olav SolliLars Øyvind Baltzersen
Fra samfunnslivetHege Gagnat 
Ansattes representantIngeborg VengenSjur Spurkland
For fylkeskommunenLeif Magne LervikMarianne Anderson

«Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.»

Skolemiljøutvalget ved Molde vgs. for skoleåret 2020/2021 består av følgende medlemmer:

Type representantFaste medlemmerVaramedlemmer
ElevrepresentantLeo Moen Eidet, 1EFrida Thomsen Kalvøy, 1F
ElevrepresentantIngebrigt Rakvåg Baadnes, 3BSolveig Lund Haukebø, 2I
ElevrepresentantTuva Asphol, 2ME 
ElevrepresentantAdrian Bobrowski, 3A 
ElevrepresentantEline Mathea Urdshals, 1A 
ElevrepresentantSolveig Lund Haukebø, 2I 
ForeldrerepresentantMaud EidhamarAnja Talberg
Fra samfunnslivetHans-Olav SolliLars Øyvind Baltzersen
Fra samfunnslivetHege Gagnat 
Ansattes representantIngeborg VengenSjur Spurkland
For fylkeskommunenLeif Magne LervikMarianne Anderson